Onze programma's

Naast de verschillende acties die al zijn opgesomd onder “Onze drie pijlers” , dekt onze vereniging alle kosten in verband met de uitvoering van de verschillende programma's die we hebben ontwikkeld. De teams zijn regelmatig ter plekke en gaan op pad om managers, schooldirecteuren, leerkrachten, leerlingen… te ontmoeten. Ze zijn actief betrokken bij het succes van deze programma's.

Eén fruit per dag & Eén soep per dag

Als ouders kennen we het belang van een gezonde en evenwichtige voeding voor de ontwikkeling van onze kinderen, hun gezondheid en hun groei.

In 2019 informeerde een brief van een beheerder van de Sint-Joris Basisschool (Brussel) ons over een noodsituatie:

elke dag beginnen studenten met een lege maag aan hun lessen en hun lunchboxen zijn de rest van de dag bijna leeg.

Image de Artyom Kabajev
 
 
Students

Cultuur, een eiland van schatten

Het culturele niveau van kinderen wordt eerst doorgegeven door het gezin en vervolgens door de school.


Maar niet alle gezinnen hebben dezelfde middelen.

Elk kind moet de kans krijgen om zijn culturele reservoir op te bouwen in overeenstemming met zijn aspiraties en voorkeuren.

Cultuur maakt het mogelijk de wereld waarin we leven te begrijpen, nieuwe horizonten te ontdekken, ons te laten gelden in de samenleving, ons open te stellen voor de wereld, het obscurantisme terug te dringen en een solide en verlicht oordeel te vellen.

Een moestuin op mijn school​

In veel scholen heeft beton voorrang op groen.

 

Ons doel is om een stukje natuur terug te brengen naar het hart van de school. We hebben het programma "Een moestuin op mijn school" ontwikkeld: de leerlingen maken hun eigen moestuin en zijn daar verantwoordelijk voor . Ze worden in hun aanpak ondersteund door hun docenten.

Dit ecologische project vereist respect voor essentiële waarden die de school wil bijbrengen: doorzettingsvermogen, luisteren, teamgeest, discipline, delen, respect voor anderen en het milieu.

Jardinage pour enfants
 
kids-safety.jpg

Preventie van huiselijke ongevallen en eerste hulp

Ongevallen thuis zijn de belangrijkste oorzaak van ernstige ongevallen en sterfte onder kinderen.

Volgens statistieken is het percentage huiselijke ongevallen hoger in gezinnen die verzwakt zijn door armoede, waar veel kinderen in onhygiënische huizen wonen of die niet aan de veiligheidseisen voldoen.

 

Ook merken we dat de oudsten (die vaak nog heel jong zijn) verantwoordelijk zijn voor de verzorging van hun broertjes en zusjes (badje geven, koken, etc.).

Onze vereniging heeft daarom een preventie- en EHBO-programma ontwikkeld, in samenwerking met de  Stichting Laly  :  we leren studenten huiselijke gevaren te onderscheiden, de juiste veiligheidsgebaren te maken, snel te reageren bij een ongeval ...

 

Een programma interesseert u, steun het!