top of page

Onze vereniging

istockphoto-472677386-612x612.jpeg

Rise for Kids

De vzw Rise for Kids * ondersteunt  kinderen  ( vanaf de geboorte tot 18 jaar) uit gezinnen die lijden onder armoede , in België.

Wij zetten  ons nadrukkelijk in voor bescherming en ontwikkeling van kinderen. Elk kind heeft recht op kwalitatief goed onderwijs, op een gezonde en evenwichtige dagelijkse voeding, op gezondheidszorg aangepast aan zijn behoeften, op toegang tot sport, culturele en recreatieve activiteiten...

In de samenleving hebben we allemaal een cruciale sociale en educatieve rol te spelen. Laten we onze verantwoordelijkheid nemen!

Het is dankzij de mobilisatie en het vertrouwen van iedereen, de teams in het veld, onze partners en uw kostbare steun dat we samen de uitdagingen aan kunnen  die op ons wachten..

We willen zoveel mogelijk kinderen alle kansen bieden om waardig op te groeien en   hun potentieel te ontwikkelen zodat ze verantwoordelijke volwassenen en  volwaardige burgers worden.

Uw hulp is meer dan ooit nodig.

Laten we samen bouwen aan een positieve toekomst!

* De vzw Rise for Kids is de opvolger  van het voormalige AMADE Belgium, 1966-2019.

"Armoede is geen keuze en we weigeren het onvermijdelijk te laten worden."

Stijgen voor kinderen

Mission
Laughing Kids

ONZE MISSIE

Onze acties draaien om

van de drie pijlers  De volgende  

bedoeld om te verbeteren  

de kwaliteit van leven van kinderen.

1. LICHAMELIJK EN PSYCHOLOGISCH 
WELZIJN

Dit welzijn hangt in wezen af van een gezonde levensstijl .

▪︎ Ondersteuning van de kosten van schoolmaaltijden, zodat kinderen minstens één warme maaltijd per dag kunnen krijgen.

▪︎ Kinderen bewust maken van een gezonde en evenwichtige voeding, met name door schoolmaaltijden en onze "  Eén fruit & één soep per dag  ".

▪︎ Toegang geven tot sport- en associatieve activiteiten (kampen, enz.) die nodig zijn voor de ontwikkeling van het kind, buiten zijn gezinssfeer.

▪︎ Instaan voor bepaalde gezondheidszorg , behandelingen of medische apparatuur (fysiotherapiesessies, logopedie, aanschaf van een bril, enz.).

▪︎ Ook wij zijn erg gevoelig voor de hygiëneregels van de kleintjes .

Bien-être

2.KINDERONDERWIJS EN SCHOOLINTEGRATIE

Onderwijs is de hoeksteen van onze vereniging: zorgen voor de opleiding en ontwikkeling van kinderen door middel van kwaliteitsonderwijs .

We zijn ervan overtuigd dat een doordachte opvoeding bijdraagt aan het terugdringen van armoede, het bevorderen van de gelijkheid tussen de seksen en dat het een rol speelt ten gunste van de eerbiediging van de fundamentele mensenrechten en van het milieu.

Onze tussenkomst bestaat uit:

▪︎ Financiële steun verlenen om jonge kinderen in staat te stellen naar een crèche te gaan.

▪︎ Geef de
  schoolspullen  vereist.

▪︎ Toegang tot . inschakelen
  culturele activiteiten  (theater, musea, artistieke workshops, uitstapjes, ...) via ons programma  "  Cultuur , een eiland van schatten  » , evenals sportieve en associatieve activiteiten (kampen, enz.) die nodig zijn voor de ontwikkeling van het kind, buiten zijn gezinssfeer.

▪︎ tussenbeide komen
  via ons programma  Een moestuin op mijn school  ".

▪︎ Financiële steun geven aan:
  huiswerkscholen om schooluitval tegen te gaan, evenals het creëren van gemengde activiteiten die het leren van gelijkheid tussen meisjes en jongens mogelijk maken, en workshops rond de noties van goed burgerschap en respect voor het milieu.

Education
Protection

3. BESCHERMING VAN KINDEREN BINNEN DE GEZINSCEL

Elk kind heeft het recht om op te groeien in een liefdevol gezin en in een gezonde omgeving Om de plaag van huiselijke ongelukken te bestrijden, heeft onze vereniging een innovatief programma ontwikkeld: het programma  "  Preventie van huiselijke ongevallen en eerste hulp  » .

Wij verzorgen zelf trainingen en workshops in scholen, buurtcentra, etc.

Notre équipe

Ons team

Wij zijn betrokken, enthousiaste, dynamische vrijwilligers die graag willen helpen om dingen te veranderen, om zoveel mogelijk kinderen te helpen hun rechtmatige plek in de samenleving te vinden.

RAAD VAN BESTUUR

5.png

Reem Boustany

2.png

Bernard Nicolay

Penningmeester

7.png

Isabelle de Tervarent

algemeen secretaris

Sans titre (1) copie_edited.jpg

Claire Martin

Beheerder

clairemartin@riseforkids.org  

     +32 4 365 58 90 

14.png

Jacqueline Vastapane
 

Beheerder

10.png

Rita Boustany

Programma's en acties

16.png

Daniela d'Oreye de Lantremange

Programma's en acties

Sans titre (1).png

Zita Almasy de Zsadany et Törökszentmiklos

Communicatie Manager

PROGRAMMA'S & ACTIES
 • Reem Boustany

 • Rita Boustany

 • Claire Martin

 • Daniela d'Oreye de Lantremange

STEUNCOMITE 
 • Mevrouw Mirelle le Maistre d'Anstaing 

 • Mevrouw Corinne Hizette

 • Mevrouw Hortense de Sadeleer

EER COMITÉ
 • Gravin Zita Almasy van Zsadany en Törökszentmiklos

 • Graaf en Gravin Charles-Antoine d'Ansembourg

 • Graaf en Gravin Olivier Armand

 • Mevrouw Florine Asch  

 • De heer en mevrouw Jacques Berrebi  

 • Baron en barones Beyens

 • Mevrouw Cathy Van Keer - Boghossian 

 • Mevrouw Rita Boustany

 • Mevrouw Diane Brenninkmeijer

 • De heer Constantin Chariot

 • Mevrouw Sylvia Chiche

 • De heer en mevrouw Xavier Deleval 

 • De heer en mevrouw Jan-Willem de Groot  

 • De heer Leonardus Hendrikx

 • Barones Paul Janssen  

 • Mevrouw Erol Kandiyoti

 • ​Laly Foundation ​

 • Mevrouw Mélissa Kandiyoti-Hayem​

 • Graaf en Gravin de Lannoy

 • Mevrouw Valentine de le Court

 • De heer en mevrouw Luc Luyten

 • De heer en mevrouw Axel van der Mersch

 • Zijne Excellentie mevrouw Dominique Mineur

 • De heer en mevrouw Philippe Moorkens  

 • De heer en mevrouw Philippe Ralet 

 • Mevrouw Thomas Spitaels

 • Burggraaf en burggraavin Aymar de Talhouët

 • Markies van Trazegnies  

 • Prins en prinses Michel Troubetzkoy

 • Mevrouw Dino Vastapane

 • De heer en mevrouw Guy Warlop-Aerden

 • De heer Gerald Watelet

We danken van harte al onze vrienden in het erecomité die ons vertrouwen en ons steunen in onze strijd tegen kinderarmoede in België.

Nos interlocuteurs

Onze Contacten

 

Onze belangrijkste contacten zijn:

 • scholen die positieve discriminatie promoten

 • de jeugdbeschermingsdiensten en de OCMW's (Openbare Centra voor Maatschappelijke Bijstand),

 • ONE (Birth and Childhood Office), ziekenhuizen,

 • de afdeling Verzoeken en Sociale Zaken van het Huishouden van Zijne Majesteit de Koning met wie wij samenwerken op basis van dossiers met betrekking tot kinderen in nood.

​​

Elk bestand wordt op een bepaalde manier onderzocht  vertrouwelijk  en in een geest van  totale onafhankelijkheid .

We hebben uw hulp nodig

bottom of page