top of page

Privacybeleid

Wie zijn we ?

 

Intellectueel eigendom

Auteursrechten

De site www.riseforkids.org is een creatie die auteursrechtelijk beschermd is. De teksten en andere elementen van onze site zijn auteursrechtelijk beschermd. De foto's die op deze site verschijnen, zijn vrij van auteursrechten en kunnen worden gedownload van pixabay.com, pixels.com, Unsplash.com. Elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement, mededeling aan het publiek, verhuur en andere exploitatie, wijziging van de gehele of een deel van deze site in welke vorm en met welke middelen dan ook, elektronisch, mechanisch of anders, uitgevoerd met winstoogmerk of voor privé doeleinden, is ten strengste verboden zonder mijn voorafgaande toestemming. Elke schending van deze rechten zal leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging.

Handelsmerken en handelsnamen

De namen, logo's en andere tekens die op onze site worden gebruikt, zijn wettelijk beschermde handelsmerken en / of handelsnamen. Elk gebruik van deze of vergelijkbare tekens is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Privé eigendom

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein bestand dat door een webserver wordt verzonden en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dit bestand houdt de bezochte website bij en bevat bepaalde informatie over dit bezoek. U kunt zelf de instellingen in uw browser met betrekking tot cookies definiëren. De standaardinstellingen van uw browser zijn over het algemeen zo ingesteld dat deze alle cookies accepteert. In de helpfunctie van uw browser vindt u volledige informatie over alle specifieke cookies. Riseforkids.org maakt gebruik van een programma (Google Analytics) dat onder meer de frequentie van bezoeken registreert, via welke links onze website wordt bezocht en wat de voorkeuren van de bezoekers zijn. De informatie die we op deze manier verzamelen, blijft anoniem. We gebruiken deze informatie om onze dienstverlening te verbeteren en om de inhoud en presentatie van de site aan te passen aan uw browsertype of andere informatie die door de browser wordt verzonden.

Google-analyse

Google Analytics is een analysetool voor internetpubliek van Google waarmee we het gedrag van hun gebruikers beter kunnen begrijpen. Deze tool kan cookies gebruiken om informatie te verzamelen en rapporten over website gebruiksstatistieken te genereren zonder dat individuele gebruikers persoonlijk door Google worden geïdentificeerd.

Contactformulier

Met het contactformulier kunnen we beter inspelen op uw verwachtingen en de vragen die u ons stelt, beantwoorden. Via deze formulieren ontvangen e-mails worden gedurende een jaar op één server bewaard.

bottom of page