top of page
  • Foto van schrijver

Verblijf in de bergen.We hebben kinderen die in opvangtehuizen of gezinnen in moeilijkheden leven gesteund en hen de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een verblijf in de bergen, een echte levensschool.

We hernieuwen jaarlijks onze steun aan dit pedagogisch project, in collaboratie met de vzw GPM Vacances.Comments


bottom of page