top of page
  • Foto van schrijver

"Popy de giraf" begeleidt de kinderen

Het "Popy de giraf"-project : financiering van het programma in 8 gevangenissen. Het team van psychologen van de vzw Relais Enfants-Parents bereidt het kind voor op zijn ontmoeting met zijn vader / moeder in de gevangenis. De gevangenisomgeving is vijandig. Om de kinderen in staat te stellen de situatie te dedramatiseren en de gedetineerde ouder in de beste omstandigheden weer te zien, wordt de route naar de bezoekkamer op een leuke manier aangegeven en wordt het kind begroet door een geruststellende mascotte, Popy de Giraf. In België hebben meer dan 12.000 kinderen één of beide ouders gedetineerd in één van de gevangenissen van het land.

コメント


bottom of page