top of page
  • Foto van schrijver

Opvoedingsprojecten.


Doorstroming/lagere school.

In samenwerking met de vzw CARIA, zullen deze 2 projecten tot stand komen.

Het eerste wenst de verbale taal alsook de logisch-wiskundige prestaties te stimuleren dit om het aanleren van de geschreven taal te versterken (met de hulp van een logopediste).

Gender gelijkheid.

De tweede is een gemend sportief min-voetbal atelier, in het leven geroepen met als doel het leven in gemeenschap en het respect van de andere te promoten. Dit initiatief bevorderd de ontwikkeling van de coöperatie en de onderlinge hulp tussen de geslachten. Het kan ontwikkeld worden als middel tot sociale intégratie.Comments


bottom of page