top of page

Wordt peetvader/peetmoeder

Neemt u contact met ons op ... u kunt het leven van een van onze kinderen veranderen ...

Door een van onze "Kids Awakening & Discoveries" te sponsoren, biedt u een kind een week lang culturele activiteiten aan - theater,  bezoek aan een rondtrekkende boerderij, buitenactiviteiten, eten met plezier, een bezoek aan een dierenpark ...

Door een van onze "Kinderen in de kantine" te sponsoren, zorgt u op school voor een warme maaltijd gedurende een periode van  6 maanden.

Door een van onze "Kinderen op vakantie" te sponsoren, zorgt u voor 2 weken  vakantie tijdens de zomermaanden.

 

Onze kinderen en ons team danken u van harte voor uw steun.

Als u zich  ertoe wilt verbinden een ​​bepaald project te steunen en de reis  door het leven van uw petekind van   kind naar tiener te begeleiden , zouden we het op prijs stellen als u dit in het bijgevoegde formulier specifiek zou vermeldt.

Ter informatie :

Giften vanaf € 40 per jaar aan de vzw via de Koning Boudewijnstichting komen in aanmerking voor een belastingaftrek van 45% van het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB) 'waarbij elke andere optie uitgesloten wordt.

Gelieve te letten op het volgende: als gevolg van de COVID-19-crisis kondigde de federale regering op 12 juni 2020 aan dat de belastingaftrek voor schenkingen gedaan in 2020 wordt verhoogd tot 60% van het geschonken bedrag. Bovendien wordt het percentage van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor schenkingen verhoogd van 10% naar 20%.

Bedankt voor u onschatbare steun!

bottom of page